Als in onderstaande tekst gesproken wordt van ‘het museum’, ‘visserijmuseum’, ‘Visserijmuseum Woudrichem’ of ‘we’, verwijst dit naar de Stichting Visserij- en Cultuurhistorisch museum Woudrichem.

Als je gebruik maakt van de site visserijmuseumwoudrichem.nl of de diensten van het visserijmuseum, is het museum verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Hoe het museum met deze gegevens omgaat kun je lezen in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring kun je vinden:

 • Welke persoonsgegevens verwerkt worden
 • Waarom die persoonsgegevens verwerkt worden
 • Met wie je persoonsgegevens worden gedeeld
 • Hoe je persoonsgegevens beveiligd zijn
 • Hoe lang het museum je persoonsgegevens opslaat
 • Hoe je je eigen gegevens kunt inzien en beheren
 • Informatie over cookies op de website visserijmuseumwoudrichem.nl
 • Wat je moet doen als je klachten hebt of meer informatie wilt.

Welke persoonsgegevens verwerkt het museum?

Het viserijmuseum Woudrichem verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn voor een overeengekomen dienstverlening, of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden om je nu en in de toekomst een zo goed mogelijke ervaring te bieden op de site. Juridisch wordt dit omschreven als ‘gerechtvaardigd belang’. Het museum verliest daarbij je privacy nooit uit het oog en zal de hoeveelheid persoonlijke data ook zoveel mogelijk beperken.

Onder de gegevens die worden opgeslagen kunnen vallen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Het Visserijmuseum Woudrichem heeft niet de intentie om via website en/of dienst gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het museum kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat het museum zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@visserijmuseumwoudrichem.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Waarom verwerkt het visserijmuseum woudrichem persoonsgegevens?

We verwerken je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten (waaronder de website) en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Je gegevens zijn nodig:

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Voor het afhandelen van je betaling
 • Voor het bijhouden van de administratie
 • Voor het verzenden van een nieuwsbrief
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • We verwerken ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die we nodig hebben voor de belastingaangifte.

Met wie worden je persoonsgegevens gedeeld?

Het visserijmuseum verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Soms delen we ze wel met derden, maar uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een bewerkersovereenkomst. Zo waarborgen we de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

We doen dit onder andere door de software achter de website geregeld te updaten. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@visserijmuseumwoudrichem.nl

Hoe lang worden persoonsgegevens opgeslagen?

 • We houden ons aan de bewaarplicht van de belastingdienst. Deze eist dat persoonsgegevens die nodig zijn voor administratie en aangifte 7 jaar worden bewaard.
 • Schrijf je je uit voor een nieuwsbrief, verwijderen we deze gegevens onmiddellijk, tenzij ze ook overige dienstverlening of gerechtvaardigd belang dienen, of nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Anonieme gegevens kunnen we langer bewaren.

Hoe kan je je eigen gegevens inzien of beheren?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Visserijmuseum Woudrichem. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@visserijmuseumwoudrichem.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Cookies

Op de site visserijmuseumwoudrichem.nl gebruiken we functionele en analytische cookies.

Functionele cookies

Deze cookies dienen om de site goed te laten werken, en om bijvoorbeeld te voorkomen dat je bepaalde gegevens onnodig meermalen moet invoeren.

Analytische cookies

We gebruiken cookies om te meten welke onderdelen van de website de klant wil zien en om het aantal bezoekers te meten.

Deze informatie hebben we nodig om de website te kunnen verbeteren en aan te passen. Zo kunnen we een zo goed mogelijke ervaring aan jou als klant bieden.

We houden statistieken bij van het aantal bezoekers, hoe lang ze op de website zijn, in welke volgorde ze de pagina’s bekijken en vanuit welke andere websites ze komen. Bovendien houden we algemene statistieken bij over het soort apparaat en de browser die bezoekers van de website gebruiken.

We maken gebruik van Matomo Analytics voor webstatistieken. Wil je niet gevolgd worden via Matomo, dan kan dat door het vakje hieronder uit te vinken.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Een uitleg over cookies en hoe je ze zelf kunt beheren vind je hier

Vragen of klachten

Heb je vragen of klachten over hoe we met je persoonsgegevens omgaan? Dan kan je me bereiken via onderstaande contactgegevens.

Als we er echt niet uitkomen, heb je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Contactgegevens


Visserij- en cultuurhistorisch museum Woudrichem

Gevestigd:

Kerkstraat 41
4285 BC Woudrichem

E-mail: info@visserijmuseumwoudrichem.nl